« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Cross the Borders

πίσω...

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 10:43


Cross the Borders

Η ανταλλαγή νέων “Cross the Borders” στηρίζει τους/τις εμψυχωτές/ριες νέων μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν διεθνή σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις δικτύωσης, μελέτες πεδίου και επισκέψεις για παρακολούθηση εργασίας (job observation) σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Το έργο στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε εμψυχωτές/ριες νέων και στην ενδυνάμωσή τους ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα το εργασιακό άγχος.   

 

Στόχοι

 • Ενημέρωση για σύχρονα προβλήματα και προκλήσεις αναφορικά με νέους μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Παροχή εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και αναζήτηση λύσεων.
 • Εφοδιασμός εμψυχωτών/ριών νέων με εκπαιδευτικά εργαλεία και δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που απευθύνονται σε νέους πρόσφυγες με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
 • Ανάλυση και ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη διαχείριση του άγχους που σχετίζεται με την εργασία στο πεδίο.   
 • Δημιουργία και ενίσχυση δικτύωσης

 

Ομάδα στόχου

Εμψυχωτές/ριες νέων που εργάζονται για την ένταξη νέων προσφύγων από τις συμμετέχουσες χώρες.

 

Δραστηριότητες

 • 4 μέρες εκπαίδευσης στη Βουδαπέστη
 • 6 μέρες μελέτης πεδίου στη Θεσσαλονίκη
 • 14 μέρες παρακολούθησης εργασίας στη Ματσεράτα

 

Διάρκεια

2/04/2018 – 01/06/2019

 

Εταίροι

 • Gruppo Umana Solidarieta’ Guido Puletti - συντονιστής φορέας (Ιταλία)
 • ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα)
 • Institute for Cultural Relations Policy (Ουγγαρία)
 • Projuven Association (Ισπανία)

 

Χρηματοδότηση

Erasmus+ KA1