« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Δελτίο τύπου ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με θέμα την κατάσταση στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στα Διαβατά

πίσω...

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 18:49


Δελτίο τύπου ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με θέμα την κατάσταση στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στα Διαβατά

Παράλλαξη