« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

«Μύθοι και Αλήθειες για τις ΜΚΟ»

πίσω...

ΜΚΟ, ΕθελοντισμόςΤρίτη 15 Μαΐου 2018 11:51


Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σφυγμομέτρησης που υλοποίησε το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης – Thess Δίκτυο, εισηγήσεις για τον θεσμικό ρόλο των ΜΚΟ στις σύγχρονες κοινωνίες, τις σχέσεις της κοινωνίας των πολιτών με τις οργανώσεις και τις συλλογικότητες, τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, τις εθελοντικές δράσεις, έγινε με επιτυχία στις 24/4 σε ημερίδα σχετικά με τον ρόλο των οργανώσεων και συλλογικοτήτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τις ΜΚΟ». Για τη διοργάνωση της Ημερίδας συνεργάστηκαν οι οργανώσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Θετική φωνή – Check point, Κέντρο Ζωής, Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, PRAKSIS, Σχεδία στην πόλη, Thessaloniki Pride.

Απολογισμός ημερίδας