« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Έκθεση GALE για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των φοιτητών -θυμάτων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και φύλου

πίσω...

Εκπαίδευση, σεξουαλικός‑προσανατολισμός, Φύλο, ΔιακρίσειςΤετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 13:03